നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ

എല്ലാം കാണുക

ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് jenniferbensonschuldt

സേവനം ചെയ്തുള്ള പരിശീലനം

ബ്രസീലിലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജര്‍ തന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരില്‍ നിന്നും രേഖാമൂലമുള്ള ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓരോ ദിവസവും ആരാണ് ഓരോ മുറിയും വൃത്തിയാക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ മുറികളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത്, ഓരോ മുറിയിലും ജോലിക്കാര്‍ എത്ര സമയം ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ ആണ് അവള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആദ്യത്തെ 'ദിവസ' റിപ്പോര്‍ട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലഭിച്ചു, അപൂര്‍ണ്ണമായ റിപ്പോര്‍ട്ടായിരുന്നു അത്.

മാനേജര്‍ വിഷയം പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍, മിക്ക ശുചീകരണ തൊളിലാളികള്‍ക്കും വായിക്കാനറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അവരെ പിരിച്ചുവിടുവാന്‍ അവള്‍ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു എങ്കിലും അതിനു പകരം അവര്‍ക്ക് സാക്ഷരതാ…