നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ

എല്ലാം കാണുക

ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് ഡേവ് ബ്രാനോണ്‍

പാപത്തിൽ നിന്നും ഓടുക

ഈ വേനൽക്കാലത്ത് രണ്ടു തവണ ഞാൻ പാർത്തനീയം ചെടിയാൽ (കോൺഗ്രസ്സ് പച്ച) വിഷമിച്ചു. രണ്ടു തവണയും ഞാൻ മുറ്റത്തെ ചെടികൾ ചെത്തിവെടിപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു തവണയും വെളുത്ത പൂക്കളുള്ള ഈ ശത്രുവിനെ ഞാൻ അടുത്ത് കണ്ടു. അത് എന്നെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത് പോകുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റിയെന്ന് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ആ പച്ച വിഷച്ചെടിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നതിന് പകരം ഞാൻ മാറണമായിരുന്നു.

പഴയ നിയമത്തിൽ ജോസഫിന്റെ കഥയിൽ, വിഷത്തേക്കാളും മോശമായ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഓടിമാറുന്നതിന്റെ മാതൃകാ പ്രമാണം നാം കാണുന്നു. താൻ ഈജിപ്തുകാരനായ അധിപതിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ വശീകരിക്കുവാൻ നോക്കിയപ്പോൾ, ജോസഫ് അടുത്തേക്ക് പോയില്ല- അവൻ ഓടിമാറി.

അവൾ അവനെതിരെ വ്യാജപരാതി നൽകി കാരാഗൃഹത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചെങ്കിലും, ജോസഫ് ആ കാലയളവിലെല്ലാം ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉല്പത്തി 39:21-ൽ നാം കാണുന്നതുപോലെ "യഹോവ യോസേഫിനോടുകൂടെ ഇരുന്നു".
പാപം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളപ്പോളും അതിൽ നിന്നും അകന്നു മാറുവാനും, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഓടുവാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും. 2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 2:22 ൽ പൗലോസ് എഴുതുന്നു, "യൌവനമോഹങ്ങളെ വിട്ടോടുക". അതുപോലെ, 1 കൊരിന്ത്യർ 6:18 ൽ "ദുർന്നടപ്പു വിട്ടു ഓടുവിൻ" എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മെ അപായപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓടിമാറാം.

സൂര്യകാന്തി യുദ്ധം

ഞങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തെ പശുക്കൾക്കും എനിക്കും സൂര്യകാന്തി പൂക്കളെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. ഓരോ വേനൽക്കാലത്തും ഞാൻ പൂച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ പൂക്കളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എന്റെ പശുസുഹൃത്തുക്കൾ പക്ഷേ, വിരിയുന്ന പൂവിനെ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഒന്നും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഇലയും തണ്ടും പോലും ചവയ്ക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ നാല് കുളമ്പുള്ള അയൽക്കാർ വിഴുങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് പൂക്കൾ പക്വത പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ ചെടികളെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു വാർഷിക വേനൽക്കാല യുദ്ധമായി പലപ്പോഴും മാറും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ജയിക്കും; ചിലപ്പോൾ അവർ വിജയിക്കും.
യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നമുക്കും നമ്മുടെ ശത്രുവായ സാത്താനും തമ്മിൽ സമാനമായ യുദ്ധം നടക്കുന്നതായി കാണുവാൻ എളുപ്പമാണ്. ആത്മീയ പക്വതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിരന്തരമായ വളർച്ചയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ദൈവമഹത്വത്തിനായി നമ്മുടെ ജീവിതം വേറിട്ടുനിർത്തുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശ്വാസം നശിപ്പിക്കുവാനും നാം വളരാതിരിക്കുവാനും പിശാച് ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ യേശുവിന് "എല്ലാ ശക്തിയുടെയും" മേൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യമുണ്ട്, കൂടാതെ നമ്മെ "പൂർണ്ണതയിലേക്ക്" കൊണ്ടുവരാനും അവനു കഴിയും (കൊലൊസ്സ്യർ 2:10), അതായത് അവൻ നമ്മെ "സമ്പൂർണ്ണരാക്കുന്നു". ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ വിജയം ആ മനോഹരമായ സൂര്യകാന്തിപ്പൂക്കൾ പോലെ ലോകത്ത് വേറിട്ടുനിൽക്കുവാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു.
യേശു, "നമുക്കു വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കൈയെഴുത്തു" (നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ) കുരിശിൽ തറച്ചപ്പോൾ (വാ. 14), നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തികളെ അവൻ നശിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ "വേരൂന്നുകയും ആത്മികവർദ്ധന പ്രാപിക്കുകയും" (വാ. 7) "ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയും" ചെയ്തു (വാ. 13). ശത്രുവിന്റെ ആത്മീയ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുവാനും യേശുവിൽ തഴച്ചുവളരാനും നാം അവനിൽ ശക്തി ഉള്ളവരാണ് (വാ. 10) – അതു യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യമുള്ള ജീവിതത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

​​മറ്റ് ഏഴ് പേരും

ലോസ് ഏഞ്ചൽസിന് സമീപം 2020 ജനുവരിയിൽ, ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ ഒമ്പത് പേർ മരിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ വാർത്തകളും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി, "ബാസ്കറ്റ്ബോൾ സൂപ്പർ താരം കോബി ബ്രയന്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ജിയാന ("ജിജി"), കൂടാതെ മറ്റ് ഏഴു പേർക്കും അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു."

ഇത്തരം ദാരുണമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രശസ്തരായ ആളുകളിൽ ജനംശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. കോബിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെപ്രിയപ്പെട്ട മകൾജിജിയുടെയും മരണങ്ങൾ വിവരിക്കാനാകാത്ത വിധം ഹൃദയഭേദകമാണ്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ ചിത്രത്തിൽ,മറ്റു ഏഴു പേരുടെ(പേയ്റ്റൺ, സേറ, ക്രിസ്റ്റീന, അലീസ, ജോൺ, കേരി, ആര) പ്രാധാന്യം കുറച്ച് കാണിക്കുന്നവിഭജനരേഖ ഇല്ലെന്ന് നാം ഓർക്കണം.

ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നാം നമ്മെത്തന്നെഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമൂഹം സമ്പന്നർക്കും പ്രശസ്തർക്കും,ശോഭയുള്ളപ്രകാശം തെളിയിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും പ്രശസ്തി ഒരു വ്യക്തിയെ, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത അയൽക്കാരനെക്കാളുംനിങ്ങളുടെ തെരുവിൽ ഒച്ചയുണ്ടാക്കി കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെക്കാളുംഅഭയകേന്ദ്രത്തിലെനിർഭാഗ്യവാനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാളും പ്രധാന്യമുള്ളവനാക്കുന്നില്ല.

ഭൂമിയിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് (ഉൽപത്തി 1:27), ധനവാനായാലും ദരിദ്രനായാലും (സദൃശ. 22:2). അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽ, ആർക്കും മറ്റൊരാളേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശേഷതയില്ല (റോമർ 2:11), ഓരോരുത്തർക്കും രക്ഷകൻ ആവശ്യമാണ് (3:23). സഭയിലും (യാക്കോ.2:1-4) സമൂഹത്തിൽ മൊത്തത്തിലും, മുഖപക്ഷം കാണിക്കുവാൻ നാം വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മഹാനായ ദൈവത്തെ നാംമഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു.

ശുദ്ധമായി

ഹരീഷ് തന്റെ പരിചയക്കാരനായ ദേവിനെ വിവരിച്ചത്, “ദൈവത്തോട് ഏറെ നാളായി ഏറെ അകന്ന്“ ഇരിക്കുന്നവനെന്നാണ്. ഒരു ദിവസം, ഹരീഷ് ദേവിനോട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള വഴി ഒരുക്കിയതെന്ന് വിവരിച്ചപ്പോൾ ദേവ് യേശുവിൽ വിശ്വാസിച്ചു. കണ്ണുനീരോടെ തന്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദേവ് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും തന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനു നൽകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഹരീഷ് ദേവിനോട് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. കണ്ണുനീർ തുടച്ചു കൊണ്ട് ദേവ് പറഞ്ഞു “ശുദ്ധമായി.”

എത്ര അത്ഭുതകരമായ പ്രതികരണം! നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ ത്യാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ലഭ്യമായ രക്ഷയുടെ സത്ത ഇതാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 6 ൽ ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള അനുസരണക്കേട് എങ്ങനെ അവനുമായുള്ള വേർപാടിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന ഉദാഹരണത്തിനു ശേഷം പൗലോസ് പറയുന്നത് “നിങ്ങളും ചിലർ ഈ വകക്കാരായിരുന്നു; എങ്കിലും നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലും നിങ്ങളെത്തന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരണവും നീതീകരണവും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു“(വാ. 11).“കഴുകപ്പെട്ട”, “ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട”, “നീതീകരിക്കപ്പെട്ട”—തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ വിശ്വാസികൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു അവനുമായി യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്നതു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

രക്ഷ എന്ന ഈ അത്ഭുത കാര്യത്തേക്കുറിച്ച് തീത്തൊസ് 3:4–7 കൂടുതൽ നമ്മോടു പറയുന്നു. “എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ, അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവൃത്തികളാലല്ല, തന്റെ കരുണപ്രകാരമത്രേ രക്ഷിച്ചതു. പുനർജനനസ്നാനംകൊണ്ടും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തുമൂലം നമ്മുടെമേൽ ധാരാളമായി പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണംകൊണ്ടുംതന്നെ.” നമ്മുടെ പാപം നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നു, എന്നാൽ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ കഴുകിക്കളയുന്നു. നാം പുതിയ സൃഷ്ടി ആയിത്തീരുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:17), സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിങ്കലേക്കു പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു (എഫെസ്യർ 2:18), നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 1:7). നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായത് നൽകുന്നത് അവൻ മാത്രമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ അതിശയകരമായ സൃഷ്ടി

ഒരു വേനൽക്കാലത്തു സമീപത്തുള്ള പുഴയുടെ തീരത്തുകൂടി ഭാര്യയും ഞാനും കൂടി നടത്തിയ ഒരു സാധാരണ നടത്തം പ്രത്യേക അനുഭൂതി നല്കുന്നതായിരുന്നു. പരിചിതരായ ചില "സുഹൃത്തുക്കൾ" തിരതല്ലുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു തടിക്കഷണത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു -അഞ്ചാറ് വലിയ ആമകൾ വെയിൽ കൊള്ളുതായിരുന്നു അത്. കുറെ മാസങ്ങളായി കാണാതിരുന്ന അവയെ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ആ നല്ല കാഴ്ചയിൽ ആനന്ദിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിയെയോർത്തു.

ദൈവം ഇയ്യോബിനെ ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയിലൂടെ ഒന്ന് നടത്തി. (ഇയ്യോ.38 കാണുക ) അസ്വസ്ഥനായ ആ മനുഷ്യന് തന്റെ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തരം ആവശ്യമായിരുന്നു (വാ.1 ) തന്നോടുകൂടെ, ദൈവത്തോടുകൂടെ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ  ഇയ്യോബിന് ആവശ്യമായ പ്രചോദനം ലഭിച്ചു.

ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ ബ്രഹത്തായ രൂപകല്പന കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇയ്യോബിനുണ്ടായ അതിശയം സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ. ഇയ്യോബിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരണം ലഭിച്ചു: " പ്രഭാതനക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കുകയും ദൈവപുത്രന്മാരെല്ലാം സന്തോഷിച്ചാർക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഏതിന്മേൽ ഉറപ്പിച്ചു ?" (വാ.6, 7) സമുദ്രങ്ങൾക്ക് ദൈവം കല്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന അതിരുകളെക്കുറിച്ചു ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര പാഠവും.(വാ.11) ഇയ്യോബിന് ലഭിച്ചു.

സ്രഷ്ടാവ്, താൻ സൃഷ്ടിച്ച വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചും പെയ്യിക്കുന്ന മഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചും ചെടികളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന മഴയെക്കുറിച്ചും (വാ.19 - 28 ) ഇയ്യോബിന് അറിവ് പകർന്നു. നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളെ ശൂന്യവിഹായസ്സിൽ നിരത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇയ്യോബിന് അറിവ് ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. (വാ. 31,32)

അവസാനം ഇയ്യോബ് പ്രതികരിച്ചു: "നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും..ഞാൻ അറിയുന്നു" (42:2) ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുമ്പോൾ, സർവ്വജ്ഞാനിയും അത്ഭുതവാനുമായ അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കാം!

നിലവിലെ യുദ്ധങ്ങൾ

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന ഒരു കടുത്ത വൈരാഗ്യത്തിൻറെ ഫലമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് കറന്റ് (ഡിസി) ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി, അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് കറന്റ് (എസി), നാം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത വൈദ്യുതി, ഇതിൽ ഏതാണ് വികസനത്തിന് അനുയോജ്യമായ വൈദുതി എന്നതിനെ ചൊല്ലി ശാസ്ത്രജ്ഞരായ തോമസ് എഡിസണും നിക്കോള ടെസ്ലയും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു.

ഒടുവിൽ, ടെസ്‌ലയുടെ എസി ആശയങ്ങൾ ആശയം പ്രചാരത്തിലാകുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വീടുകൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും വൈദ്യുതി നൽകാൻ അവ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്‌തു. വലിയ ദൂരങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി അയയ്ക്കുന്നതിന് എസി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാണ്, വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി അയക്കുവാൻ എസി മികച്ചതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. 

യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ് ( റോമർ 14:1-12 കാണുക). അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തതക്കായി ദൈവീക സഹായം തേടുവാൻ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, "വല്ലതിലും നിങ്ങൾ വേറെവിധമായി ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവം അതും നിങ്ങൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തിത്തരും" (ഫിലി.3:15). കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം, രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം അവരെ ഭിന്നപ്പിക്കുന്നത് കാണാം - പൗലോസിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ച ഒരു സംഘർഷം: "കർത്താവിൽ ഏകചിന്തയോടിരിപ്പാൻ ഞാൻ യുവൊദ്യയെയും സുന്തുകയെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു".(4:2)

എപ്പോഴൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം  നമ്മെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നുവോ, അപ്പോഴൊക്കെ നാം ദൈവീക കൃപയും, വചനത്തിലെ ജ്ഞാനവും, മുതിർന്ന വിശ്വാസികളുടെ അഭിപ്രായവും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയും തേടണം.  കർത്താവിൽ "ഏകചിന്തയോടിരിപ്പാൻ" നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം.(വാ.2)

സമയത്തെ ക്രമീകരിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഉൾവശത്തിന് പുതിയതും ഊഷ്മളവുമായ ഒരു കാഴ്ച നൽകാനുള്ള സമയമായിരുന്നു. പെയിന്റിംഗിനായി ഞാൻ ഒരു മുറി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയെത്തുടർന്ന് പെയിന്റ് കടകൾ അടച്ചിടാൻ പോകുന്നതായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നു. അറിയിപ്പ് കേട്ടയുടനെ ഞാൻ കടയിലെത്തി ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി. ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴികയില്ല. 

എഫെസ്യർ 4 എഴുതിയപ്പോൾ, പൗലൊസിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉപരിപ്ലവമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. യേശുവിനെ രക്ഷകനായി വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആത്മാവിന്റെ തുടർന്നു നടക്കേണ്ടതായ ചില പ്രവൃത്തികൾ ഇനിയുമുണ്ട്. ''സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയും വിശുദ്ധിയും'' നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ സമയവും അധ്വാനവും ആവശ്യമാണ് (എഫെസ്യർ 4:24). 

നമ്മുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും യേശുവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ആന്തരിക മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മിൽ വരുത്തുന്നു. ഭോഷ്‌കിനു പകരം ''സത്യം'' സംസാരിക്കുന്നതിന് അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു (വാ. 25). കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവൻ നമ്മെ നയിക്കുന്നു (വാ. 26). മറ്റുള്ളവർക്ക് ''ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കുകൾ'' സംസാരിക്കാൻ അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു (വാ. 29). ദയ, മനസ്സലിവ്, ദീർഘക്ഷമ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്ന ആന്തരിക മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ആത്മ-നിയന്ത്രിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ (വാ. 32). യേശുവിനെ അനുകരിക്കാനും നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും ആത്മാവ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു (വാ. 24; 5:1).

മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഞാൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് അവധിക്കാലം ചിലവഴിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ, ഒരു പോക്കറ്റടിക്കാരൻ എന്റെ സാധനങ്ങൾ അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ അതിശയിക്കാനില്ലായിരുന്നു. ഇടവഴികളിൽ കാണുന്ന മോഷ്ടാക്കളുടെ അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു, അതിനാൽ എന്റെ പഴ്‌സ് സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും, അതു സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.

ഭാഗ്യവശാൽ, എന്റെ പഴ്‌സ് തട്ടിയെടുത്ത യുവാവിന്റെ വിരലുകൾക്കു വഴുക്കലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, പഴ്‌സ് തറയിലേക്ക് വീഴുകയും ഞാനതു പെട്ടെന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ആ സംഭവം എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.

മുന്നറിയിപ്പുകളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം അവ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിനു തടസ്സമാണെന്നു നാം കരുതുന്നു. പക്ഷേ അവ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ദൈവത്തിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചു പ്രസംഗിക്കാൻ ശിഷ്യന്മാരെ അയയ്ക്കുമ്പോൾ യേശു നമുക്ക് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി (മത്തായി 10:7). അവൻ പറഞ്ഞു, ''മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഏവനെയും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിൻമുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റുപറയും. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെയോ എന്റെ പിതാവിൻമുമ്പിൽ ഞാനും തള്ളിപ്പറയും'' (വാ. 32-33).

നമുക്ക് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ട്. ദൈവം തന്റെ സ്‌നേഹത്തിൽ, ഒരു രക്ഷകനെയും നിത്യതയോളം നാം അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയും നൽകി. എന്നാൽ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും അവന്റെ രക്ഷാ സന്ദേശവും ഇന്നും എന്നേക്കുമായി അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ ജീവിതവും നിരസിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവനോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും.  

നമ്മെ സ്‌നേഹിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തവനിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി നാം അകന്നുപോകുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതു തിരഞ്ഞെടുത്ത യേശുവിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം.  

തടയപ്പെട്ട പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍

പതിനാലു വര്‍ഷമായി, നാസയുടെ ചൊവ്വ പര്യവേക്ഷണ വാഹനമായ ഓപ്പര്‍ച്യൂണിറ്റി, ജെറ്റ് പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ ലബോറട്ടറിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി വിശ്വസ്തതയോടെ ആശയവിനിമയം നടത്തി. 2004 ല്‍ ചൊവ്വയിലിറങ്ങിയതിനുശേഷം, ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ ഇരുപത്തിയെട്ടു മൈല്‍ സഞ്ചരിച്ച് ആയിരക്കണക്കിനു ചിത്രങ്ങളെടുക്കുകയും നിരവധി വസ്തുക്കള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ 2018 ല്‍, ഒരു വലിയ പൊടിക്കാറ്റുണ്ടായി, അതിന്റെ സോളാര്‍ പാനലുകളില്‍ പൊടി പൊതിഞ്ഞ് പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായതോടുകൂടി ഓപ്പര്‍ച്യൂണിറ്റിയും ശാസ്ത്രജ്ഞരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം നിലച്ചു.

നമ്മുടെ ലോകത്തിനു പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലുമായി നമുക്കുള്ള ആശയവിനിമയം തടയാന്‍ ''പൊടിയെ'' അനുവദിക്കാന്‍ നമുക്കു കഴിയുമോ? പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ കാര്യം - ദൈവവുമായുള്ള ആശയവിനിമയം - വരുമ്പോള്‍ വഴിയില്‍ തടസ്സമായി വരാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ തടയാന്‍ പാപത്തിനു കഴിയുമെന്നു തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നു. ''ഞാന്‍ എന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ അകൃത്യം കരുതിയിരുന്നുവെങ്കില്‍ കര്‍ത്താവു കേള്‍ക്കയില്ലായിരുന്നു'' (സങ്കീര്‍ത്തനം 66:18). യേശു ഉപദേശിക്കുന്നു, ''നിങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍ നില്ക്കുമ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കേണ്ടതിനു നിങ്ങള്‍ക്ക് ആരോടെങ്കിലും വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവനോടു ക്ഷമിപ്പിന്‍'' (മര്‍ക്കൊസ് 11:25). ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ആശയവിനിമയത്തെ സംശയവും ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും തടസ്സപ്പെടുത്താം (യാക്കോബ് 1:5-7; 1 പത്രൊസ് 3:7).

ഓപ്പര്‍ച്യൂണിറ്റിയുടെ ആശയവിനിമയ തടസ്സം ശാശ്വതമാണെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ അങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടേണ്ടതില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ, ദൈവവുമായുള്ള ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ ദൈവം നമ്മെ സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങള്‍ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിങ്കലേക്കു തിരിയുമ്പോള്‍, ദൈവകൃപയാല്‍ പ്രപഞ്ചം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ ആശയവിനിമയം  - നാമും നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന - നാം അനുഭവിക്കുന്നു.

'യേശു കസേര''

എന്റെ സുഹൃത്ത് മാജ് ഒരു ബൈബിള്‍ പഠന ക്ലാസ്സില്‍വെച്ചു ടാമിയെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോള്‍, അവര്‍ക്കു തമ്മില്‍ പൊരുത്തമുള്ള ഒന്നുമില്ലെന്ന കാര്യം അവള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു. എങ്കിലും മാജ്് അവളുമായി സൗഹൃദത്തിലാകുകയും തന്റെ പുതിയ സുഹൃത്തില്‍നിന്ന് വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു.

ടാമി മുമ്പൊരിക്കലും ഒരു ബൈബിള്‍ പഠന ക്ലാസ്സില്‍ സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല, അതിനാല്‍ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു സ്ത്രീകള്‍ സംസാരിച്ച ചില കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അവള്‍ക്കു പ്രയാസമായിരുന്നു. അതായത്, ദൈവം അവരോടു സംസാരിച്ചു എന്ന കാര്യം - അവള്‍ ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അത്.

അവള്‍ ദൈവത്തില്‍ നിന്നു കേള്‍ക്കാന്‍ അത്യധികം ആഗ്രഹിച്ചതിനാല്‍ അവള്‍ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. പിന്നീടൊരിക്കല്‍ അവള്‍ മാജിനോടു പറഞ്ഞു. 'ഞാന്‍ ഒരു പഴയ മരക്കസേര നീക്കിയിട്ടു, എന്നിട്ടു ഞാന്‍ ബൈബിള്‍ പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതില്‍ ഇരിക്കാന്‍ യേശുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.' ഒരു വാക്യം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം അവള്‍ ചോക്കുകൊണ്ട് അതു കസേരയില്‍ എഴുതുന്നു, ടാമി വിശദീകരിച്ചു. ഇത് അവളുടെ പ്രത്യേക 'യേശു കസേര' ആയിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ബൈബിളില്‍നിന്ന് അവള്‍ക്കു നേരിട്ടു ലഭിക്കുന്ന ദൈവിക സന്ദേശങ്ങള്‍ അവളതില്‍ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു.

മാജ് പറയുന്നു, 'യേശു കസേര ടാമിയുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. അവള്‍ ആത്മീയമായി വളരുകയാണ്, കാരണം തിരുവെഴുത്ത് അവള്‍ക്കു വ്യക്തിപരമായിത്തീരുന്നു.''

യെഹൂദ വിശ്വാസികളോടു സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ യേശു പറഞ്ഞു, 'എന്റെ വചനത്തില്‍ നിലനില്ക്കുന്നു എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ വാസ്തവമായി എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി, സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യും'' (യോഹന്നാന്‍ 8:31-32). നമുക്ക് അവിടുത്തെ വചനങ്ങള്‍ മുറുകെപ്പിടിക്കാം - അത് ഒരു കസേരയില്‍ എഴുതിക്കൊണ്ടായാലും, മനഃപാഠമാക്കിക്കൊണ്ടായാലും അല്ലെങ്കില്‍ അവ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടായാലും. ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങളുടെ സത്യവും ജ്ഞാനവും ക്രിസ്തുവില്‍ വളരുവാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും.